معرفی و شرح وظایف

1397/5/9 0:0

  دبیرخانه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با هدف ارزیابی وضعیت و تعیین الویت های محدوده تحت پوشش دانشگاه ازنظر آسیب‌های اجتماعی شایع در منطقه و سیاست‌گذاری منطقه‌ای در راستای ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی ، در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تأکید بر طرح تقسیم‌کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فعالیت می کند. ازجمله وظایف این دبیرخانه تشکیل کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه به ریاست رئیس محترم  دانشگاه علوم پزشکی بوشهر است. ترکیب اعضاء کارگروه شامل : رییس دانشگاه به ‌عنوان رییس کارگروه، معاون اجتماعی دانشگاه به‌عنوان دبیر کارگروه و معاونین محترم دانشگاه، مدیران گروه‌های محترم معاونت‌های بهداشتی، درمان، دانشجویی فرهنگی و تحقیقات و فناوری به‌عنوان اعضاء کارگروه آسیب‌های اجتماعی سلامت و اعتیاد دانشگاه هستند.

اهداف کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی بوشهر :
 برنامه‌ریزی منطقه‌ای و پیشنهاد مداخلات مؤثر و بومی در راستای ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تأکید برطرح تقسیم‌کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی و همکاری و هماهنگ‌سازی برنامه‌ها، فعالیت‌ها و اقدامات درون‌سازمانی و برون‌سازمانی با سایر دستگاه‌های استان و شهرستان‌های تحت پوشش در حیطه آسیب‌های اجتماعی ،پایش و ارزشیابی برنامه‌های اجرایی دانشگاه در حوزه آسیب‌های اجتماعی و مستندسازی و ارائه گزارش بهره‌وری و عملکرد برنامه‌های جاری در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از وظایف کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه است. به دنبال طرح تقسیم‌کار ملی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با محوریت شورای اجتماعی کشور (سال ۱۳۵۹)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در کنار سایر ارگان‌ها عهده‌دار بخشی از اقدامات مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی شد. در این خصوص به دستور مقام عالی وزارت جهت انسجام‌بخشی به فعالیت‌های مربوطه در وزارتخانه، از خردادماه سال ۱۳۵۹، معاونت اجتماعی در وزارت متبوع رسماً راه‌اندازی شد و در راستای تحقق اهداف طرح تقسیم‌کار ملی جهت کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی الویت دار دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد تشکیل و سپس ۵ کارگروه تخصصی مشتمل بر کارگروه‌های اعتیاد، سلامت روان، مسائل محیط‌های دانشجویی، حاشیه‌نشینی و طلاق تشکیل شد. پس‌ازآن با توجه به اهمیت بیماری ایدز و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن ششمین کارگروه نیز شکل گرفت. وی افزود: ذکر این نکته ضروری است که در این طرح، وزارت متبوع و دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه کاهش و کنترل سه آسیب اجتماعی، "مسائل محیط‌های دانشجویی "، "اختلالات روانی و رفتارهای پرخطر " و " ایدز " به‌عنوان متولی اصلی و در مورد سایر آسیب‌های اجتماعی نقش دستگاه همکار را دارا می‌باشد.

تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تخصصی حسب ضرورت، تدوین و فراخوان الویت های پژوهشی در زمینه آسیب‌های اجتماعی منطقه‌ای تحت پوشش، حمایت‌طلبی و پیگیری فعال اقدامات سایر معاونت‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی که طبق طرح تقسیم‌کار ملی مسئولیت اصلی آن به وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی محول شده و دیگر کمیته‌ها که به‌عنوان دستگاه همکار تعریف‌شده است نیز بر عهده این کارگروه است.
دبیرخانه کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد حوزه سلامت، واحدی مستقر در معاونت اجتماعی دانشگاه است که به‌منظور ارتقای سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب کمیته‌های تخصصی اقدام به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، پایش و ارزشیابی و مستندسازی اقدامات مربوطه در حوزه مأموریت وزارت بهداشت می‌کند.
بر اساس طرح تقسیم‌کار ملی و مصوبات شورای اجتماعی کشور و تدوین شیوه‌نامه آسیب‌های اجتماعی توسط معاونت اجتماعی، شش کمیته تخصصی (کمیته سلامت روان، کمیته اعتیاد، کمیته طلاق، کمیته حاشیه‌نشینی، کمیته HIV/AIDS و کمیته مسائل اجتماعی و فرهنگی محیط‌های دانشگاهی) در حیطه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی فعالیت دارند کمیته‌های تخصصی، با حضور رئیس کمیته و ترکیب اعضاء حسب موضوع خاص تشکیل‌شده و ضمن بررسی موضوع، نتایج و تحلیل‌های کارشناسی توسط رئیس محترم کمیته‌های تخصصی جهت طرح در کارگروه آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد دانشگاه و تصمیم‌گیری‌های مداخلاتی گزارش می‌شود.
 نقش کارگروه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، به‌عنوان دستگاه اصلی در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از اختلالات اعصاب و روان،آسیب‌های مسائل اجتماعی فرهنگی محیط‌های دانشگاهی و پیشگیری از آسیب ایدز می‌باشد و در آسیب‌های دیگر به‌عنوان دستگاه همکار سایر دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان مشغول انجام‌وظیفه می‌باشد.


تاریخ بروز رسانی:   21 شهريور 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >